Fra Idé til Identitet!

Om oss

Lyd og Bilde er kraftige eksponenter for ethvert budskap. Men uten en god idé er både budskapet og identiteten bak fort glemt. Derfor er Showfabrikken Media din ideelle samarbeidspartner innen all lyd- og bildeproduksjon: Vi starter med en idé, og skaper din ID!

I begynnelsen var ordet.. Så kom lyden, bildet og filmen.

Showfabrikken Media er et byrå som er tett på; vi former og formidler budskap som forundrer og forandrer!

Vi som til daglig tråkker fabrikkgulvet har mangfoldig erfaring med auditive og visuelle medier, som radio -/tv-produksjoner, 3D-animasjon, musikkvideoer, kortfilmer, fotografoppdrag, teateroppsetninger, firmapresentasjoner, audioguider, skjermreklame, events m.m. Showfabrikken Media besitter med andre ord både erfaring, kunnskap og vitalitet.

Vi tar gjerne på oss den kreative hatten, den pussige karakteren eller det velklingende intrumentet for å etterstrebe den gode opplevelsen.
Dette, sammen med et moderne studio, flere ti-talls dyktige reklamestemmer og et stort nettverk av gode samarbeidspartnere, gjør at vi underkaster over oss ethvert oppdrag med iver og entusiasme - uansett om det er en relativt enkel produksjon eller en omfattende kampanje.

Showfabrikken Media AS Dikeveien 46, 1661 Rolvsøy // Telefon: 69 15 81 80  © 2012 Copyright Web ved Hirvi AS